put-ka-vrhu-2014

Пут кa врху

„Пут ка врху“ прати ваше стваралаштво, усмерава енергију, анализира, оцењује и вреднује остварене резултате у привреди и друштву као целини.
У циљу промоције и афирмације друштвеног и предузетничког стваралаштва установљено је признање- повеља, златник и статуета „Капетана Мише Анастасијевић„ ауторско дело академског вајара Љубише Манчића.
Предлоге за признање шаљу привредне коморе, локалне самоуправе, удружења новинара, невладине организације, истакнути појединци…

Жири цени пословност, тржишну позицију, кооперативност, конкурентност и одрживи развој, друштвену улогу и одговорност, креативност, хуманост, моралне и етичке вредности, успех…

Жири сачињавају: Проф.др Радован Пејановић (Универзитет у Новом Саду), Проф.др. Бранко Ковачевић(Универзитет у Београду), Проф.др Милица Костић Станковић (ФОН Београд), Проф.др Миодраг Копривица (јавни сервис РТВ Војводине),  и Владо Маркановић директор Медиа Инвента.

“Пут кa врху” сe рeaлизуje у сaрaдњи сa Универзитетом у Новом Саду, привредним коморама Србије и Јавним сервисом РТВ Војводине.